پند آزما شرق
Language : English
با ما تماس بگیرید

يتم إرسال النموذج...

واجه الخادم خطأ.

تم استلام النموذج.

منتظر شما هستیم خوشحال خواهیم شد که بتوانیم به سؤالات شما در حد توان پاسخ دهیم و از تجربیات و نظرات شما برای بهبود عملکرد و محصولاتمان استفاده بیشتر نماییم.
آدرس: ایران، مشهد، میدان ده دی، مقابل بانک سپه تلفن : 051-38510452 Email: info@pandazma.com این تماس مستقیماً توسط مدیرعامل بازبینی و پاسخ داده می شود.
© 2018 Pand Azma Shargh Co.